De gemeente als brief die duidelijke taal spreekt

7 november 1999

Een gemeente van levende christenen en enthousiaste jongeren spreekt duidelijke taal in de hemelse gewesten: Christus overwint!

Lezen: Efeziërs 3

Tekst: Efeziërs 3:10

Vandaag zijn we weer als gemeente bij elkaar. Maar wat is eigenlijk een gemeente?We weten allemaal wel ongeveer wat er mee bedoeld wordt. Een gemeente is een groep gelovigen die in een bepaalde plaats of streek woont. Die samen kerkdiensten hebben. Door de week wordt er catechisatie gegeven. Er zijn verenigingsavonden. Er is een kerkenraad. Toch blijft de vraag nog open, wat houdt het in om gemeente te zijn?

 

Je zou je kunnen afvragen: heeft een gemeente een doel, iets waar ze zich op richt? Heeft de gemeente een bepaalde functie? En is dat dan een functie binnen de gemeente, bijvoorbeeld dat alle gemeenteleden zich prettig voelen in de kerk, of heeft de gemeente een functie naar buiten toe? Maar naar welke doelgroep dan?

 

Stel dat de gemeente zich richt op een speciale doelgroep buiten de kerk, wat is dan de boodschap die ze naar buiten brengt, wat gaat er uit van de kerk? En als we eerlijk zijn is er ook nog verschil tussen wat de gemeente zou moeten uitstralen en wat de gemeente op dit moment uitstraalt.

 

Nog een vraag. Een gemeente bestaat uit allerlei verschillende mensen. Ouderen, jongeren, mensen daar tussen in, kinderen. Allemaal hebben ze hun eigen inbreng. De ouderen hebben levenservaring. De kinderen zijn spontaan en enthousiast. De mensen van middelbare leeftijd staan door hun dagelijks werk met twee benen in de maatschappij. En jullie dan, als jongeren in de gemeente, wat is jullie inbreng? Het mooie van jong zijn is dat je het leven nog voor je hebt. Als jongeren kunnen jullie vaak nog onbezorgd van het leven genieten. Soms ook te onbezorgd. Want er zijn genoeg jongens en meiden die met vragen rond lopen. Als je jong bent (aan het eind van je schooltijd of net aan het werk) moet je allerlei keuzes maken die je verdere leven bepalen: wat voor opleiding ga ik doen, wat voor werk lijkt mij leuk, met welke jongen of welk meisje zou ik willen trouwen?

 

Wat is een gemeente? In deze preek stel ik ook de vraag: wat is de plaats van jongeren in de gemeente? In Efeziërs 3:10 vinden we een stukje van het antwoord. De apostel Paulus zegt dat door de gemeente iets bekend moet worden, de gemeente moet een bepaalde boodschap overbrengen. Denk aan een brief. Of het nou een sollicitatiebrief, email of liefdesbrief is, elke brief maakt iets bekend aan een ander. De gemeente van Jezus is een brief.

 

Het thema voor de preek is:

De gemeente is een brief die duidelijke taal spreekt

1. de inhoud van de brief

2. het adres van de brief

3. de opmaak van de brief

 

De inhoud van de brief

Iedereen weet wat een gebruiksvoorwerp is. Dat is een middel om iets te doen, om iets voor elkaar te krijgen. Een blikopener is een gebruiksvoorwerp. Allerlei dingen kunnen een middel zijn en bij elk middel ligt het doel ergens anders. Het gaat niet om het middel op zich, een middel is maar een middel. Als je het blik open hebt, kun je de opener wegleggen. Het gaat om het openen van het blik, de blikopener heb je verder nergens voor nodig.

 

Mensen kunnen ook gebruikt worden en een middel zijn. Dat kan op een vervelende manier, dan worden mensen gebruikt door een ander. Dan ben jij op dat moment een middel voor die ander die alleen maar zijn eigen doel wil bereiken. Daarbij walst hij of zij over jou heen, wat jij wilt telt niet.

 

Je kunt ook een middel zijn op een mooie manier. Stel je bent net van school en je werkt in een leuk bedrijf. Dan vraagt jouw vroegere school of jij iets wil komen vertellen over het bedrijf waar je nu werkt, om de jongens en meisjes die straks voor een bepaalde richting moeten kiezen te vertellen wat jij er zo leuk aan vindt. Dat is prachtig, weer even terug op je oude school maar dan als ex-leerling. Enthousiast vertel je over het werk dat jij nu doet en hoe de richting die jij op school hebt gekozen je daar op voorbereid heeft. Als andere jongens en meisjes ook enthousiast worden voor het werk dat jij doet, dan kiezen ze vakken die daarbij passen. Misschien krijgen ze later net zulk werk als jij. Dan ben jij een middel geweest voor hen. Door middel van jouw enthousiaste verhaal konden zij kiezen welke richting ze wilden gaan doen. Jij hebt hen bekend gemaakt met jouw werk. Jij hebt een boodschap overgebracht, namelijk dat wat jij doet leuk is.

 

Op dezelfde manier is de gemeente een middel. De gemeente maakt ook iets bekend. Jullie, jongens en meiden, hebben een boodschap. Wat is die boodschap dan? De gemeente is een brief, maar wat staat er in die brief?

 

In Efeziërs 3:10 staat dat door middel van de gemeente ‘de veelkleurige wijsheid van God’ bekend moet worden. Dat is de inhoud van de brief. Wat is de veelkleurige wijsheid van God? Paulus bedoelt daarmee het plan van God om niet alleen de Joden te redden door Christus, maar ook de heidenen. Mensen die oorspronkelijk buiten dat volk van God vielen en er niet bij hoorden. Wij als gemeente hier in Nederland zijn eigenlijk ook zo’n heidenvolk. Net als de Efeziërs. Wij mogen nu ook delen in de belofte van Christus. Wij hebben ook deel aan zijn rijkdom, dat is vrijspraak, vergeving en een nieuw leven voor altijd.

 

Paulus noemt dat een geheim, iets dat lange tijd verborgen is geweest. Voor de komst van Christus werden de heidenvolken niet door God benaderd om hun heil bij Hem te zoeken. Toch was God niet blind voor andere volken, ook toen mochten mensen van buiten het volk Israël al delen in Gods genade. Denk maar aan Rachab uit Jericho, Ruth uit Moab en Naäman de Syriër.

 

Maar nu, zegt Paulus, mag ik als dienaar van God jullie vertellen: heidenvolken, Efeziërs, jongens en meiden in Mariënberg, jullie mogen naar God toe gaan. Door Christus, Hij is de deur naar God. Ga vrijmoedig naar God toe, zonder aarzelen. Je hoeft niet bang te zijn want Christus gaat voorop, Hij maakt de weg vrij.

 

En dan zijn jullie ook een middel, jullie als jongeren. Stuk voor stuk, maar ook samen met de gemeente als geheel. Want door middel van jullie, door middel van de gemeente, wordt dat geheim van God bekend. Door jullie wil God zijn veelkleurige wijsheid laten zien. God gaat op veel verschillende manieren met mensen om. Hij werkt ook op alle mogelijke manieren in jullie hart om geloof te wekken en om jullie vertrouwen te winnen. Dat is zijn wijsheid.

 

God wil jullie enthousiasme voor Hem gebruiken als middel om zijn veelkleurige wijsheid bekend te maken. Om anderen ook die richting te wijzen waar jij voor kiest of nog voor gaat kiezen. Misschien vind je het een raar idee dat je een middel bent. Misschien wil je er liever onderuit. Denk er dan nog eens over na of je toch niet zo’n middel wilt zijn in Gods hand. Denk er over na hoe je dat vorm kunt geven. Dat God jou, op jouw plaats in de gemeente, gebruikt voor zijn doel. Dat door jou Gods veelkleurige wijsheid bekend wordt, namelijk redding voor iedereen die zijn leven laat invullen door Jezus Christus.

 

Het adres van de brief

Op elke brief staat een adres, anders komt zo’n brief nergens aan. Alleen als er een naam en adres op een brief staat komt de boodschap over. Hoe zit dat met de gemeente als brief? En wat is het adres van jou als brief?

 

In Efeziërs 3:10 staat dat de veelkleurige wijsheid van God door middel van de gemeente bekend moet worden aan ‘de overheden en machten in de hemelse gewesten’. Zijn dat soms hogere machten, bovenaardse machten? Misschien zeg je: laat dan maar zitten, daar bemoei ik me liever niet mee. Natuurlijk is het uitdagend om glaasje te draaien of op andere manieren contact te zoeken met hogere machten of demonen, maar het kan je ook heel erg bang maken. Als je nou eens echt in contact komt met demonen of geesten?

 

Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat geesten echt bestaan. Engelen bijvoorbeeld. Dat kan heel bemoedigend zijn als je je alleen voelt of bang bent. Engelen staan op elk moment om je heen om je te helpen en te beschermen. Engelen zijn ook nu bij ons, hier in het kerkgebouw. Net zo echt als wij elkaar kunnen zien, voelen en horen.

 

Net zo echt bestaan er ook boze geesten, demonen. Ik kan me voorstellen dat je dat wegdrukt, dat je doet alsof die boze geesten er niet zijn. Maar door hardop tegen jezelf en tegen elkaar te zeggen dat demonen echt bestaan verliezen ze hun kracht. Dan kunnen ze je niet meer langzaam en zachtjes meelokken om je vervolgens hard aan te pakken en bij het geloof in Christus weg te trekken.

 

Maar wat zijn de ‘overheden en machten in de hemelse gewesten’ van Efeziërs 3 voor hogere machten? Je kunt hier denken aan engelen maar ook aan boze geesten en demonen (afvallige engelen). Beiden houden ze zich op in de hemelse gewesten, dat duidt hier op de wereld van het geestelijke.

 

Maar wat moeten engelen en boze geesten met de boodschap van redding voor iedereen die gelooft in Jezus Christus? Dat is de inhoud van de brief die aan hen geadresseerd is. De gemeente is die brief. Vanuit de hemelse gewesten zien de engelen en boze geesten wat hier op aarde gebeurt. Ze volgen de ontwikkelingen gespannen. Ze willen maar al te graag weten hoe het er met de gemeente voor staat. Hoe jullie, jongeren, bezig zijn met je geloof wordt boven nauwlettend in de gaten gehouden. En er klinkt gejuich bij de engelen als jullie voor Christus kiezen, bijvoorbeeld als je belijdenis doet. Er klinkt gejuich als je stand houdt in aanvechting en verleiding. En dan knarsetanden de boze geesten, want hoe meer jonge mensen voor Christus kiezen, hoe uitzichtlozer hun situatie wordt. Zij willen alleen maar alles kapot maken en toekomsten te gronde richten.

 

God wil dat zijn veelkleurige wijsheid bekend wordt bij engelen en demonen. Op sommige punten zijn de demonen al verder dan wij. Jakobus 2:19 zegt: je gelooft dat God de enige God is? Prima, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Al blijft het bij de boze geesten een weet-geloof in plaats van een daad-geloof, voor hen staat het vast dat God bestaat.

 

God wil dat zijn veelkleurige wijsheid bekend wordt bij engelen en demonen. Zodat de engelen er blij verrast over zijn en de duivelen van schrik wegkruipen in de diepste duisternis. God wil zijn wijsheid, zijn reddingsplan in Christus, bekend maken door middel van de gemeente. Zijn wijsheid die op zoveel verschillende manieren aan het licht komt en die Hij al van eeuwigheid op deze manier bekend wilde maken. Ook door jou als jongere in de gemeente. Juist als je in die tijd van storm staat, met alle keuzes in je leven. In Christus liet God zien hoeveel Hij voor jou, een kind uit de heidenen, over heeft; al ben je dan misschien in de kerk geboren en is het geloof je met de paplepel ingegoten. Eigenlijk wordt iedereen toch als heiden geboren en is het iedere keer weer een openbaring als God kleine kinderen aanneemt als zijn kinderen.

 

De opmaak van de brief

Terug naar de vraag van het begin: wat is een gemeente? In ieder geval moet een gemeente aan dat ene doel beantwoorden, dat ze een brief is die duidelijke taal spreekt. De taal van genade voor heidenen: vrijspraak, vergeving en nieuw leven voor altijd. Hoe moet de gemeente er uitzien om die boodschap over te brengen? Hoe moet de opmaak van de brief zijn, de lay-out?

 

Want de opmaak doet er toe. Als je een sollicitatiebrief schrijft doe je je uiterste best om een mooie, nette brief te schrijven. Behalve aan de inhoud besteed je ook aandacht aan de lay-out. Je kiest een mooi lettertype en een prettige regelafstand. Je brief moet er mooi uit zien zodat hij er direct uitspringt.

 

Zo maakt het ook uit hoe de gemeente er uit ziet en hoe jij als jongere binnen die gemeente eruit ziet. In de brief aan de Efeziërs maant Paulus de gemeente tot eenheid. De gemeenteleden moeten samen op gaan. Geen koplopers die al achter de horizon verdwijnen, geen achterblijvers die de gang eruit halen, geen randfiguren.

 

Wat is jouw plaats als jongere in de gemeente? Pas je in het geheel en vorm jij een onderdeel van een mooie zin in die brief aan de engelen en demonen in de hemelse gewesten? Betrekt u als gemeente de jongeren ook bij alles wat in de kerk belangrijk is? Eenheid hoeft niet een kleurloze massa te worden, laat het juist veelkleurig zijn. Zoek de eenheid met respect voor ieders eigen inbreng. De eenheid moet vastzitten op het samen volgen van Christus. Je moet voor alles één zijn met Hem.

 

Paulus vraagt ook aandacht voor de doorwerking van het evangelie. Investeer je de rijkdom van Christus winstgevend in een leven dat steeds meer door Hem beheerst wordt? Bij Christus horen heeft consequenties, namelijk afstand doen van je eigen zondige ik en de nieuwe mens aandoen. De mens zoals God hem bedoeld en geschapen heeft. De mens die in een rechte positie staat tegenover God en Hem recht in de ogen kan kijken omdat hij of zij schoongewassen en geheiligd is door het offer van Christus.

 

Laat jij in jouw leven zien dat je een kind van God bent? Wat voor T-shirts draag jij bijvoorbeeld? T-shirts met allerlei demonische en lugubere voorstellingen? Wat voor CD’s liggen er bij jouw stereo? CD’s die al aan de buitenkant vol staan met demonische symbolen? Bij Christus horen en lid zijn van zijn gemeente moet doorwerken in je manier van leven. Dan hoef je echt niet gelijk met een I love Jesus shirt te gaan lopen. Maar maak in deze dingen wel bewuste keuzes.

 

De gemeente is een brief die duidelijke taal spreekt: God de Schepper opent een deur van leven voor heidenen en Joden, nadat de mens bij de zondeval God de deur in het gezicht had geslagen. Een gemeente van levende christenen en enthousiaste jongeren spreekt duidelijke taal in de hemelse gewesten. Namelijk, Christus overwint! Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dan gaat Paulus op de knieën om God te danken en Hem te bidden om kracht voor alle gemeenteleden: ‘Want God kan nog oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.’