Een zondevrije wereld

22 november 2020

In deze aangepaste dienst over Noach en de ark ontdekken we Gods trouw. Hij houdt vast aan zijn plan met deze wereld.

Lezen: Genesis 6:5-22, 7:6-24, 8:15-22 en 9:8-17

Tekst: Genesis 6:5-22, 7:6-24, 8:15-22 en 9:8-17

Waar gaat het om in het verhaal van Noach, de ark en al die dieren, de zondvloed en de regenboog? Daar moeten we het vanmiddag over hebben. Als ik het op zijn kortst samenvat gaat het hierom: God is trouw, Hij werkt aan een zondevrije wereld. Dat is de kern van het verhaal over Noach en de ark.

 

Want dat is toch Gods trouw? God legt zich niet neer bij een wereld vol zonde. God had de wereld anders geschapen en anders bedoeld. Een wereld zonder zonde. Een veilige wereld, waar het leven goed is. Waar je altijd blij bent. Daar houdt God aan vast. Dat oorspronkelijke plan met de wereld laat God niet los. Dat is Gods trouw, dat Hij vasthoudt aan zijn plan. Je kunt op God aan. Hij laat zijn wereld niet los, hoe gek het hier ook wordt.

 

Maar van de manier waarop God werkt aan een zondevrije wereld kun je wel schrikken. We hebben het gelezen, God laat alle zondige mensen verdrinken. Dat is nogal een heftige manier om een zondevrije wereld te bereiken. Gelukkig heeft God beloofd dat nooit meer te doen. Nooit meer een zondvloed waarbij alle mensen op aarde sterven. Dat betekent niet dat er geen vervelende dingen meer kunnen gebeuren op aarde. Dingen waar veel mensen aan sterven. Denk maar aan het coronavirus. Ik kan me voorstellen dat je daar best wel bang van bent. Misschien ben je bang dat je corona krijgt. Of dat iemand anders het krijgt. Corona heeft ook allerlei andere vervelende gevolgen: de dagbesteding is voor veel mensen gestopt. Je kunt niet meer zomaar op bezoek. We zitten in de vreemde situatie dat de kerkdiensten heel anders zijn geworden. En toch, God is trouw. Je kunt op Hem vertrouwen, Hij heeft alles in de hand. Je hoeft niet bang te zijn dat het echt helemaal mis gaat op aarde.

 

Weet je waar je Gods trouw ziet in het verhaal van Noach? Allereerst natuurlijk in de regenboog, maar dat is pas aan het eind van het verhaal. Je ziet Gods trouw al veel eerder in het feit dat er acht mensen meegaan in de ark. Noach en zijn vrouw, en hun drie zonen met hun vrouwen. Er kunnen straks drie gezinnen ontstaan met kinderen, die ook weer kinderen krijgen, zodat de aarde opnieuw bevolkt raakt. Dat er mannen en vrouwen meegaan in de ark laat Gods trouw zien, Hij gaat verder met deze wereld.

 

Je ziet hetzelfde bij de dieren. Van alle dieren moet er een mannetje en een vrouwtje mee, zodat er na de zondvloed weer jonge dieren geboren kunnen worden. Dus ook in de dieren, dat er van elke soort een mannetje en een vrouwtje mee moet, zie je Gods trouw. Hij gaat verder met de wereld.

 

En God zelf sluit de deur. Als het gaat regenen gaat Noach met zijn gezin de ark in, ook de dieren komen aan boord, en als iedereen binnen is sluit God zelf de deur. Daarin zie je Gods trouw, Hij beschermt Noach en zijn gezin zoals Hij beloofd had. De mensen en dieren in de ark zullen niet verdrinken.

 

En als de aarde dan weer droog is na de zondvloed geeft God de regenboog in de wolken. Een zichtbaar teken van Gods trouw. Als je de regenboog ziet, zegt God, mag je weten dat ik nooit meer zo’n vloed over de aarde zal laten komen. Sterker nog, God zegt: als Ik de regenboog zie, zal Ik denken aan mijn belofte aan jullie.

 

Ik ben blij met Gods trouw. En ik verlang naar een zondevrije wereld. Denk nog maar even aan de preek van vorige week zondagmiddag over zonde en genade. Wat kun je een last hebben van de zonde. Omdat er zoveel ellende uit voortkomt, ruzie en gedoe bijvoorbeeld. Wat kun je een last hebben van jaloezie, dat je wilt hebben wat een ander heeft. Of je zegt verkeerde woorden, wat je helemaal niet wilt maar het gebeurt toch. En op het journaal zie je oorlogen, vluchtelingen en aanslagen. Soms kun je maar beter niet kijken. Wat kun je dan verlangen naar een wereld zonder zonde, een wereld waar het leven echt goed is.

 

En die wereld komt! Ik denk dat je ook vandaag Gods trouw kunt zien. Zodat je niet bang hoeft te zijn. Omdat de Here bij je is. Sowieso zie je Gods trouw in de regenboog. Elke keer als je die prachtige regenboog ziet mag je bedenken: God is trouw, Hij doet wat Hij belooft. Hij zorgt voor mij en voor deze wereld.

 

Je ziet Gods trouw ook in de afwisseling van de seizoenen. We lazen dat in het verhaal van Noach. God zegt: ‘Voortaan zal er altijd een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te maaien. Er zal altijd kou zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht. Nooit houdt dat op, zo lang de aarde bestaat’ (Genesis 8:22). We leven nu in de herfst met zijn mooie kleuren. Daarna komt de winter, kale bomen. En daarna weer de lente, dan wordt alles weer groen en dan wordt het weer lekker weer. In de afwisseling van de seizoenen zie je dat God woord houdt.

 

Ik denk dat je Gods trouw ook ziet in Jezus. God had beloofd om een redder naar de wereld te sturen. Dat is gebeurd, God heeft dat gedaan. Hij heeft zijn eigen Zoon naar de aarde gestuurd, Jezus Christus, geboren in Bethlehem. Dat gaan we straks weer vieren met het kerstfeest. God werkt nog steeds aan een zondevrije wereld. Daarom is Jezus gekomen. In Jezus zie je Gods trouw, Hij doet wat Hij zegt. God zal voor je zorgen, daar hoef je nooit aan te twijfelen.

 

Dus die zondevrije wereld zal er komen. God houdt vast aan zijn oorspronkelijke plan met de wereld. Gelukkig wel. God heeft alle eeuwen door, ook na de zondvloed, aan zijn plan gewerkt om de zonden de wereld uit te krijgen. Het mooiste is, God heeft beloofd dat niet meer te doen door een zondvloed. Er komt nog wel een jongste dag. Als Jezus terugkomt op aarde wordt al het kwaad voorgoed opgeruimd. Dat lijkt misschien een beetje op de zondvloed, ook heel heftig. Maar het mooiste is, tot die tijd werkt God op een andere manier aan een zondevrije wereld. Namelijk door zijn Geest. Met de heilige Geest werkt God in de harten van mensen, zodat ze minder zonden gaan doen en meer goede dingen. Zo werkt God op dit moment aan die zondevrije wereld van straks. Vraag maar om de kracht van de heilige Geest.

 

Ik hoop dat je van Gods trouw gehoord hebt vanmiddag in het verhaal van Noach. Ik hoop dat je Gods trouw ziet als je naar buiten kijkt en de regenboog ziet en de afwisselingen van de seizoenen. Ik hoop dat je Gods trouw ontdekt als je denkt aan Jezus. Je weet waar het met deze wereld naar toe gaat, naar die zondevrije wereld waar het leven goed is. Tot die tijd ben je hier op aarde veilig bij God. Amen.