God hoort je

8 maart 2017

Vanuit de hemel ontvang je dit bericht: God hoort je. Laat dat je zorgen en angst wegnemen.

Lezen: Genesis 21:1-21

Tekst: Genesis 21:17

Hoe weet je dat God je bidden hoort? Dat is een belangrijke vraag op biddag: heeft wat wij hier vanavond doen zin? Maar het is altijd een belangrijke vraag, want ik hoop dat je niet alleen op biddag bidt maar iedere dag. En hoort God dat dan? Niet alleen je vraag om zijn zegen, maar ook je hele diepe nood. Hoort God mijn zuchten? Hoort Hij mijn huilen? Mijn eenzame huilen, wat verder niemand hoort.

 

Hagar krijgt een rechtstreekse boodschap vanuit de hemel dat God hoort. Misschien zeg je: dat zou ik ook wel willen. Een engel die tegen me zegt: God heeft je gehoord! Je stille verdriet. Je onuitgesproken gebed. Je schreeuw naar de hemel. Hij heeft het gehoord hoor.

 

Nu had Hagar het ook zonder die engel kunnen weten. Want het is de naam van haar zoon, Ismaël. Dat betekent letterlijk: God hoort. Het was namelijk eerder al een keer gebeurd in Hagars leven. In Genesis 16 lees je hoe Hagar de woestijn in vlucht als ze zwanger is van Ismaël en dat geeft teveel wrijving tussen Hagar en Sarai. In de woestijn verschijnt er een engel aan haar die zegt dat ze terug moet en dat ze het kind, wanneer het geboren is, Ismaël moet noemen. Want, zegt de engel, ‘de HEER heeft gehoord hoe zwaar je het te verduren had’ (Genesis 16:11).

 

Via de bijbel komt dit hemelbericht ook op ons af. Diezelfde boodschap, een bericht vanuit de hemel aan de aarde: God hoort. Hij hoort je zuchten, je schreeuwen. Hij hoort daarin hoe zwaar je het hebt. En laat dat je zorgen wegnemen! Hagar maakt zich grote zorgen om haar zoon, hij ligt daar te sterven. Maar de boodschap vanuit de hemel is: God hoort het, maak je daarom geen zorgen.

 

Hoe werkt dat? Hoe neemt de wetenschap dat God in de hemel jou hier op aarde hoort je zorgen weg? Hij hoort mij - bidden, schreeuwen, huilen. Ja en? Op twee manieren neemt dit je zorgen weg. Het eerste is: God weet er dus van. Hij weet wat jou bezig houdt. Het gaat niet buiten Hem om. Als dat zo was, dan zou je je zorgen moeten maken. Als de dingen van mijn leven buiten God omgingen, als Hij er niets mee te maken had, dan zou ik me heel erg zorgen gaan maken want dan stond ik er helemaal alleen voor. Maar gelukkig, God weet ervan. Hij weet wat er in jouw leven speelt. Hij kent je zorgen en angsten. Het tweede is: hoe ken jij God? Ken jij God als betrouwbaar en liefdevol? Als je God kent als liefdevol en betrouwbaar dan weet je dat Hij iets doet met wat Hij hoort. Hij hoort jou -je zuchten, je huilen, je schreeuw van pijn- maar dat laat Hem dan toch niet koud? Hij doet daar iets mee. Het raakt God als zijn kinderen tot Hem roepen.

 

Nu is het opvallend dat Ismaël juist niet het kind van Gods belofte was. God heeft heel duidelijk gezegd: niet Ismaël maar Isaak is het kind van de belofte, met hem zet ik mijn verbond voort. Toch luistert God naar Ismaël. Dat betekent dat God niet alleen hoort naar zijn directe kinderen, maar dat Hij ook hoort naar de nood van anderen. Zie je het? Dat God hoort is heel breed. Hij hoort mensen in nood ongeacht wie ze zijn en of Hij een bijzondere band met hen heeft. Maar dan zal God toch helemaal horen wanneer zijn kinderen tot Hem roepen? Als dit geen reden is om juist als kinderen tot Vader te roepen! Hij luistert zelfs naar wie niet zijn kinderen zijn. Laat dit ook de reden zijn voor ons om om te kijken naar niet-gelovigen. Als God naar hen hoort dan moeten wij toch ook naar hun hulpkreet luisteren? De tweede collecte in deze dienst is voor noodhulp in Zuid-Soedan. Via De Verre Naasten zal het misschien vooral bij christenen terecht komen. De bijbel zegt ook dat we het goede moeten doen voor alle mensen, in het bijzonder voor onze geloofsgenoten (Galaten 6:10). Maar Genesis 21 laat ons zien dat God breder kijkt en breder luistert dan alleen naar zijn kinderen. Dan moeten wij dat ook doen.

 

Mooi is dit wel: als God ook hoort naar hen die niet direct zijn kinderen zijn, dan zal Hij helemaal naar ons luisteren. Laten we juist als kinderen tot onze Vader roepen. Hij hoort. En God wil dat dit je zorgen wegneemt. Laat dat bericht uit de hemel dat God je hoort, je zorgen wegnemen. God komt hiermee omdat Hij door ons geëerd wil worden als betrouwbaar en liefdevol. Hij wil dat wij Hem zo kennen en Hem daarom prijzen, dat wij het uitspreken naar Hem toe en ook naar anderen: God is in liefde op deze wereld betrokken. Hij is liefdevol en betrouwbaar, je kunt op Hem aan, Hij zoekt het goede voor de mens. God komt ook met dit bericht omdat Hij wil dat wijzelf echt heel diep overtuigd zijn van zijn goedheid, zijn liefde en trouw. God wil op die manier ook rust brengen in ons leven. Hij wil niet dat wij met allerlei angsten en zorgen leven die ons leven donker maken. God zegt: Ik hoor je, zelfs als je niet tegen mij praat in je gebed maar stilletjes in je bed ligt te huilen. Laat dat je zorgen en angsten wegnemen. Wat er in jouw leven gebeurt raakt mij, want ik hou van jou.

 

Je ziet dit op zijn diepst in Jezus Christus. Dat God zijn eigen Zoon naar deze wereld liet gaan. Dat Hij zijn eigen Zoon gaf om alles weer heel te maken op aarde. Om relaties weer goed te krijgen. Veel van onze zorgen en angsten hebben te maken met relaties. Hoe gaat het met mijn kinderen, mijn kleinkinderen? Blijven ze bij de kerk? Gaan ze zelf geloven? Je kunt ook zorgen hebben over je ouders. Ouders op leeftijd: hoe zal het hen vergaan bij het ouder worden? Je kunt je als kind ook zorgen maken over het huwelijk van je ouders. Je kunt ook zelf zorgen hebben over je huwelijk: hoe hou je het vol, hou ik dit wel vol? En nog zo’n relationele zorg: hoe kijken anderen naar me? Wat is mijn plekje in de groep? Waarderen anderen mij wel? Vinden ze mij wel leuk? God hoort heel deze wereld roepen. God hoort dat al eeuwenlang, het gekerm, gejammer en gezucht dat van de aarde opstijgt. Juist daarom gaf God zijn Zoon. Juist daarom geeft God in deze wereld zijn kerk. Juist daarom geeft Hij zijn Woord en Geest. Want God hoort niet alleen, Hij zet zich ook voor je in. Hij zet zich voor de wereld in. Je ziet dat aan Jezus, je ziet dat aan de kerk, je merkt dat aan het feit dat Hij Woord en Geest geeft. God gaat een einde maken aan het verdriet en de zorgen die mensen zich maken, de angsten die ze hebben. Jonge kinderen hebben vaak een heel puur vertrouwen op God. Daar moet je maar eens naar kijken. Natuurlijk heeft dat ermee te maken dat ze nog niet zoveel van de wereld weten. Bij het ouder worden verlies je je onschuld. Weet daarom wie God is, leer Hem kennen als liefdevol en betrouwbaar.

 

Hoe is dat in jouw leven? Verbind jij je zorgen en angsten aan God? Ik denk dan niet alleen aan zorgen en angsten in de relationele sfeer. Je kunt je ook zorgen maken over je gezondheid. Over werk en inkomen. Over de kerk. Over de toekomst. Je studie. Je leven als volwassene. Over je relatie met God. Wat doe jij als je merkt dat je je zorgen maakt over een van deze dingen? De zonde laat je graag klein of verkeerd van God denken. Klein van God denken is bijvoorbeeld dat je bij jezelf zegt: heeft God, met een wereldbevolking van 7 miljard mensen, nou echt oog voor mij? Kent Hij mijn probleem? Dan denk je klein van God. Je kunt ook verkeerd van God denken. Bijvoorbeeld: God wijst mij een weg, maar zou ik daar echt gelukkig van worden? Je vertrouwt God niet. Je gelooft niet in zijn goedheid, dat Hij het beste met je voor heeft. De duivel fluistert ons dit in. Maar dan wordt het heel moeilijk om je zorgen met God te verbinden, waardoor je te lang alleen met je zorgen blijft rondlopen. Daarom is het zo troostvol dat God met die boodschap blijft komen: wie Hij is, hoe Hij is, dat Hij je hoort en dat jij je daarom geen zorgen hoeft te maken. Zo doorbreekt God de macht van de zonde. Het zal in jouw leven lang niet altijd zo gaan als bij Hagar: God opende haar ogen en ze ziet een waterput, probleem opgelost. Het is zelfs niet altijd zo in ons leven dat de oplossing er al lang is maar dat wij hem alleen nog even moeten zien. Soms is er geen oplossing. Maar laat dat voor jou niets afdoen van het feit dat God hoort en dat jij je daarom geen zorgen hoeft te maken. God zal voor je zorgen, op zijn manier. Geloof je dat? ‘Geef mij nu je angst, ik geef je er hoop voor terug’ (Guus Meeuwis). Denk aan Jezus, daar zie je dat toch in?

 

Nu kan het ook nog zo zijn dat je je eigenlijk helemaal geen zorgen maakt. Je gaat zorgeloos door het leven. Dat kan op twee manieren. Het kan terecht zijn dat jij je geen zorgen maakt. Terecht, omdat je vertrouwt op God. Of je hebt gewoon niet te maken met dingen als ziekte of verdriet of problemen. Maar het kan ook ontrecht zijn dat je je weinig of geen zorgen maakt. Omdat jij vertrouwt op je geld, op jezelf, je eigen handigheid, je eigen inzet, je sterke lichaam, je vriendenkring. Maar geen van deze dingen kan je echt helpen. Er is genoeg in onze wereld dat zorgen oproept. Het zou dom zijn om te zeggen dat het allemaal goed gaat in de wereld. Wat is er veel dat de wereldvrede bedreigt. En wat is er veel dat het samenleven in ons land onder druk zet. De verkiezingen van volgende week zijn een onzekere factor: welke krachten krijgen de overhand? Het zou onterecht zijn wanneer je je over deze dingen geen zorgen zou maken. Je geen zorgen maken is pas terecht, wanneer je vertrouwt op God. Nu kun je er niet altijd wat aan doen of je je zorgen maakt. Zorgen maak je je of je maakt ze niet, zo zit je in elkaar: de een maakt zich veel meer zorgen dan de ander. Maar voor iedereen geldt: zorg ervoor dat je God meer en meer leert kennen. In zijn liefde, in zijn betrokkenheid op je leven en op deze wereld, dat Hij het beste met je voorheeft en je gelukkig wil maken. Maak je daar druk over, dat je Hem steeds beter leert kennen. Verbind je leven met God en spreek met Hem. Hij hoort. Amen.