God in je dagelijks leven ontdekken

7 december 2014

Wie zijn dagelijks werk voor de Heer doet, zal het van harte doen omdat Hij het doet voor iemand van wie hij houdt. Dit inzicht en een tweetal bijbelse lijnen willen je helpen God en je dagelijks leven met elkaar te verbinden.

Lezen: Kolossenzen 3:1-4:6

Tekst: Kolossenzen 3:23

Jongeren willen hun dagelijks leven met God verbinden. Dit is geen stelling maar een mededeling. Een opmerking. Een feit. Het zal natuurlijk niet voor iedere jongere gelden maar vanuit de voorbereiding voor deze dienst kwam massaal de vraag naar voren: wat hebben God en mijn dagelijks leven nou met elkaar te maken, hoe kan ik God en mijn dagelijks leven aan elkaar verbinden? Ik proef daarin een verlangen. Jongeren willen dat graag -God in hun dagelijks leven ervaren- maar vervolgens is de vraag: hoe doe je dat dan, hoe ontdek ik wat God en mijn dagelijks leven met elkaar te maken hebben? Op zondag is dat gemakkelijker, gaat dat vanzelf. Door de kerkdiensten en door vereniging denk je over God na. Maar van maandag t/m zaterdag moet je dat zelf doen, daar zelf initiatief voor nemen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor jongen, ook als je ouder bent is de vraag: wat heeft God met mijn dagelijks leven te maken, hoe verbind ik die twee? Maar ik ben blij met dit verlangen van de jongeren. En als ik u was als ouders zou ik daar ook blij mee zijn.

 

In deze preek reik ik twee denklijnen aan. De eerste denklijn begint bij het doel van je leven. Als je bedenkt wat het doel van God met jouw leven is zie je iets van de link tussen God en je dagelijks leven. De tweede denklijn begint bij Gods drie-eenheid. Dat klinkt misschien nog wat vaag en ik kan me voorstellen dat je denkt: wat heeft Gods drie-eenheid te maken met mijn dagelijks leven? Dat ga ik dus uitleggen. Ik sluit de preek af met concrete tools en een aantal concrete bijbelse aanwijzingen.

 

Denklijn 1: vanuit Gods doel met je leven

We zoeken naar een antwoord op de vraag: hoe kan ik God en mijn dagelijks leven aan elkaar verbinden? We gaan dat antwoord nu eerst zoeken vanuit Gods doel met jouw leven. Wat is het doel van God met jouw leven? Ik pak dan even het grote plaatje: God wil je redden. Hij wil je leven herstellen naar het beeld van Jezus. God wil je tot een mens maken in wie weer de volmaakte liefde woont. Volmaakte liefde naar God toe en naar de medemens. Denk aan de samenvatting van de wet: ‘Heb de Here je God lief met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met al je krachten. En heb de naaste lief als jezelf (Matteüs 22:37-40). God heeft je geluk voor ogen. In Jeremia 29:11 zegt God tegen zijn volk: ‘Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.’ Ik denk dat je mag zeggen dat dit ook Gods plan is met jouw leven.

 

Maar als dat Gods doel met jouw leven is, reken dan maar dat Hij daar elke dag aan werkt. Niet alleen op zondag maar ook op maandag t/m zaterdag. Als jij op school zit, als jij sport, als jij werkt, als jij uitgaat. Je dacht toch niet dat God alleen werkt tijdens kantooruren? Waarbij de pech dan ook nog eens is dat jij dan net op school zit. Als je gelooft dat Gods doel met jouw leven is dat Hij je een prachtige toekomst wil geven, samen met Hem in zijn koninkrijk, geloof dan ook dat God daar elk uur van de dag aan werkt. De eerste link tussen God en je dagelijks leven is dat God ook in jouw dagelijks leven met je bezig is en in je werkt. God werkt 24/7 aan zijn doel met jou. Misschien heb je heel veel daarvan niet door. Maar God werkt bijvoorbeeld met zijn Geest gedachten in je: ‘dat kan ik beter niet doen, dit is wel goed.’ Hij vult je geweten. God brengt ook mensen op je pad, een leraar zegt iets wat je aan het denken zet. Dit zijn maar een paar voorbeelden. Jij bent met van alles en nog wat bezig, maar daarin en daardoorheen werkt God.

 

Denklijn 2: vanuit Vader, Zoon en Geest

God maakt zich aan ons bekend als Vader, Zoon en heilige Geest. De bijbel noemt de Vader onze Schepper, de Zoon onze Verlosser, de heilige Geest onze Vernieuwer. Wat ik nu ga doen is dat scheppen, verlossen en vernieuwen aan je schoolwerk koppelen. Voor jullie, jongens en meiden, is dat het grootste stuk van je dagelijks leven.

 

Als Schepper heeft God deze wereld gemaakt. Hij heeft ook jou gemaakt. Je lichaam. Hij gaf je verstand. Als Schepper zorgt God ook voor je, geeft Hij je gezondheid en energie waardoor je naar school kunt. Als Schepper zorgt God ervoor dat het iedere dag weer licht wordt. God bewaart je onderweg. God zorgt voor vrede in ons land zodat er les gegeven kan worden. Denk aan landen waar oorlog is, een van de eerste dingen is dat de scholen dichtgaan. Je kunt dit nog veel verder doordenken, maar wat mij betreft is duidelijk dat zonder God de Schepper jouw hele dagelijkse leven niet eens bestond.

 

Dan de Zoon, onze Verlosser. God de Zoon verlost je van de zonde. Zonde, je hebt het vast wel eens gehoord, kun je vertalen als ‘het doel missen’. Het effect van zonde is dat dingen misgaan, mislukken, fout lopen. Zonde en zinloosheid hebben veel met elkaar te maken. De zonde haalt de zin uit dingen. Want als het leven eindigt bij de dood, wat is dan de zin van alles? Maar Jezus verlost je van de dood. Door geloof in Hem krijgt je leven zin, wordt je leven zinvol omdat het niet voorbij gaat. Ook als jijzelf de zin niet ziet van bepaalde dingen, bijvoorbeeld van school of van een bepaald vak op school, dan mag je weten dat Jezus verlost van zinloosheid. Dat Hij het op de een of andere manier wel weer gebruikt in je leven.

 

En de heilige Geest vernieuwt je leven. Als ik dat concreet maak voor je dagelijks leven dan denk ik vooral aan hoe je omgaat met anderen. In Kolossenzen 3 is dat een belangrijk punt. Hoe moeten mannen en vrouwen met elkaar omgaan, hoe moeten ouders en kinderen met elkaar omgaan, hoe moet je je opstellen tegenover buitenstaanders (3:18-4:6)? Juist in het leven van iedere dag kom je zoveel mensen tegen. En juist daarin wil de heilige Geest vernieuwing werken. Vanuit ons oude ik is de omgang met anderen vaak niet al te best. Een van de effecten van de zonde is dat het relaties verstoort. Misschien wel het grootste, duidelijkste effect van de zonde in ons. Het diepst ingrijpende effect ook. De zonde verstoort de relatie met God maar ook onze relaties met de medemens. Wat gaat er dagelijks veel mis in de relaties met mensen waar je later spijt van hebt. Onaardig doen, iemand uitlachen, pesten, niet luisteren naar leraren. Juist in dat hele concrete dagelijkse leven wil de heilige Geest je vernieuwen.

 

Ik wil graag vertellen waar ik persoonlijk heel veel aan heb als het gaat om de link tussen mijn dagelijks werk en God. Maar even vooraf: denk niet dat het voor een dominee gemakkelijker is om die link tussen God en werk te zien. Enerzijds klopt dat wel: ik ben voor mijn werk veel bezig met de bijbel. Ik voer gesprekken over wat God doet in levens van mensen. Daar ben ik ook heel blij mee. Anderzijds heb ik te maken met heel veel werk dat gewoon af moet, deadlines, waarbij mijn agenda en mijn persoonlijke omgang met God zomaar concurrenten worden. Dan zie ik God ook niet meer in mijn dagelijks werk. Maar ik zou vertellen waar ik veel aan heb als het gaat om de link tussen mijn dagelijks werk en God. Ik vind het heel mooi dat wij de week mogen beginnen met de zondag. Waarbij de kern van de boodschap altijd dit is: het is volbracht! Jezus zegt dat aan het kruis. Hij heeft ons leven voltooid. Op een manier dat het goed is voor God. Maar dat betekent dat ik elke nieuwe week mag beginnen met de gedachte: alles wat er werkelijk toe doet in deze week heeft Christus al voor mij volbracht. Het hangt niet af van mijn inspanningen. Dat betekent niet dat ik me niet meer inspan, maar alles wat er werkelijk toe doet dat heeft Christus al voor mij volbracht. Dat geeft rust. Ook voor wat betreft mijn dagelijks werk. De satan wil je dagelijks werk wegbuigen bij God vandaan. Hij wil ze loskoppelen. En hebben wijzelf die neiging vaak ook niet? Maar dan wordt je werk zwaar. Denk aan de vloek over de wereld van na de zondeval: je zult je in het zweet moeten werken, zegt God tegen de mens. Maar Jezus buigt God en je werk weer naar elkaar toe. Aan het kruis zegt Christus: het is volbracht. Zo mag je iedere nieuwe week beginnen vanuit de rust van Gods evangelie. God is de Schepper, Verlosser en Vernieuwer van je hele leven, ook het dagelijks leven.

 

Tools en teksten

Wat voegt Kolossenzen 3 hier nog aan toe? Ik focus daarbij op vers 23. Daar staat: ‘Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen.’ Nu zegt Paulus dit in zijn brief aan de Kolossenzen oorspronkelijk tegen slaven. Kijk maar in vers 22: slaven moeten hun aardse meesters in alles gehoorzamen. Je kunt je voorstellen dat dit niet altijd meevalt. Ook niet voor slaven die christen waren geworden. Maar dan zegt Paulus: Wat je ook doet (leuke dingen of rotwerk) doe het van harte. Hoe gaat dat lukken? Paulus zegt: denk je in dat je je werk voor de Heer doet in plaats van voor je meester. Want wie zijn werk voor de Heer doet, zal het van harte doen omdat Hij het doet voor iemand van wie hij houdt. Met wie hij een band heeft. Nu is schoolwerk natuurlijk geen slavenwerk, hoewel het soms wel zo voelt, maar als jij het rotwerk vindt probeer het dan eens uit. Bedenk: ik doe mijn schoolwerk voor God. Bij sommige vakken denk je: ik doe het omdat ik het later nodig heb voor de opleiding die ik wil gaan doen. Dan ben je gemotiveerd. Bij andere vakken denk je: ik wil het eigenlijk helemaal niet doen want ik vind er niks aan en ik laat dit vak toch vallen. Maar kijk er eens zo naar dat je bedenkt: ik doe mijn schoolwerk voor God. Want bij biologie leer ik over het leven dat God geschapen heeft. Bij aardrijkskunde gaat het over de wereld die God geschapen heeft. Bij scheikunde leer ik over de chemische processen die God in deze wereld heeft gelegd. Bij natuurkunde gaat het over de wetmatigheden van Gods schepping. Bij Frans leer ik communiceren met schepselen van God die een andere taal spreken. Maar ook vanuit de verlossing door Christus en vanuit de vernieuwing door de heilige Geest kun je naar je vakkenpakket kijken. Economische structuren hebben niet het laatste woord in deze wereld, als jij die structuren leert doorzien kun jij er als christen verbetering in aanbrengen. En de heilige Geest is de Geest van de creativiteit, van de beeldende vorming. Marco Borsato zingt ergens: ‘zoek me in alles, dan kom je me tegen.’ Daar lijkt dit wel wat op. Dus wat je ook doet -in dit geval op school, maar pas het gerust ook toe op andere gebieden- doe het voor de Here. Niet voor jezelf, niet voor de leraar, niet voor een cijfer, maar voor de Here. Dan wordt het gemakkelijker en gaat het meer van harte.

 

Ik ga wat concrete tools geven. Want we moeten naar een afronding. Ik zeg in deze preek trouwens niet dat het gemakkelijk is om God en je dagelijks leven aan elkaar te verbinden. Dat blijft iets van een worsteling. Voor jullie, jongens en meiden, maar ook voor jullie ouders. Dat komt hierdoor: God is in ons leven vaak lang niet zo reëel als je dagelijks werk. En ze lijken ook vaak concurrenten van elkaar, concurrenten qua tijd die je ervoor gebruikt, qua plezier dat het geeft, qua schijnbaar belang voor de toekomst. Maar wat zijn de tools, de handvatten om God en je dagelijks leven meer met elkaar te verbinden? Ik zie er drie staan in Kolossenzen 3:15-17.

 

Vers 15: ‘Laat in je hart de vrede van Christus heersen.’ Oftewel, leef vanuit de zondag. Bedenk aan het begin van de week dat Christus alles wat er echt toe doet al voor jou volbracht heeft. Dat geeft rust.

 

Vers 16: ‘Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in je wonen.’ Dus lees iedere dag uit de bijbel.

 

Vers 17: ‘Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus.’ Zet de naam van Jezus boven alles wat je doet. Boven aardrijkskunde, boven biologie, boven economie en sport, boven je baantje in de supermarkt, boven feestjes en het stappen. Misschien moet je dat gewoon heel concreet doen in je agenda. Zet de naam van Jezus erboven.

 

Ik heb nu wat grote lijnen laten zien. Plus drie concrete handvatten. Ik sluit af met een rijtje concrete bijbelse aanwijzingen (voor wie niet zo van de grote lijnen is). Wat zegt de bijbel over God in het dagelijks leven:

 

maak van werk geen afgod (vierde gebod)

 

ontwikkel talenten die God je gegeven heeft (Matteüs 25)

 

leef zo dat God op nummer één staat in je leven (eerste gebod)

 

zoek eerst het koninkrijk van God (Matteüs 6:33)

 

verdien je eigen brood (1 Tessalonicenzen 4:11)

 

schijn als heldere sterren in een duistere wereld (Filippenzen 2:15)

 

verwacht Gods koninkrijk (Openbaring 6:10 en 22:20)

 

Amen.