Hoe het eruit ziet in de hemel

30 mei 2019

Als je in de hemel kon kijken zou je een troon, een altaar en een koor zien. En Jezus met zijn lichaam. Wat is de betekenis hiervan?

Lezen: Handelingen 1:1-14

Tekst: Handelingen 1:9

Zeg jongens en meisjes, zijn jullie wel eens nieuwsgierig naar hoe het er in de hemel uitziet? Vandaag is het Hemelvaartsdag, dan denken we eraan dat Jezus naar de hemel ging. Dat betekent dat Jezus weg is, weg van de aarde. Jezus is nu in de hemel, de plek waar God woont. Maar hoe ziet het er daar uit?

 

Ik kan me voorstellen dat je dat wil weten. Jezus is belangrijk voor ons. Je leert op school liedjes over Jezus. Als je bidt zeg je ‘om Jezus’ wil’. Hier in de kerk gaat het elke zondag over Jezus. Maar nu is Hij naar de hemel gegaan en je weet eigenlijk niet eens hoe het er daar uit ziet. Stel dat je een oudere broer of zus hebt die niet meer thuis woont omdat hij of zij ergens studeert of al getrouwd is, dan wil je daar toch een keer heen om te kijken? Zodat als je weer thuis bent je tenminste een idee hebt van hoe je broer of zus daar woont en dat het daar goed met hem of haar gaat.

 

Nu zeggen sommige mensen dat wij niet weten hoe het in de hemel is. Het is natuurlijk waar dat er niemand in de hemel is geweest, daar foto’s heeft gemaakt, om ze vervolgens aan ons te laten zien. Maar als de Bijbel ons nu van alles vertelt over hoe het in de hemel is, dan weten we toch een beetje hoe het er daar uitziet? Ik denk dat we niet al te snel tegen elkaar moeten zeggen dat we niet weten hoe het in de hemel is. Als de Bijbel zelf daar dingen over vertelt, dan mogen wij daar gewoon met elkaar over praten. En als je van Jezus houdt, dan wil je toch graag weten waar Hij nu is en hoe die hemel eruit ziet waar Hij naar toe ging?

 

Misschien ontdekken we dan ook wel waarom Hij daar naar toe ging. Waarom bleef Jezus niet bij zijn discipelen op aarde? Waarom moest Hij naar de hemel? Wat doet Hij daar? Als je daar toch eens even naar binnen kon kijken. Weet je wat je dan zou zien? Allereerst zou je een troon zien (Openbaring 4:2, 3:21 en vele andere plaatsen). Eigenlijk twee tronen of een soort dubbeltroon. Op één zit God de Vader, op de andere zit Jezus. Dus Jezus is koning. Toen Hij naar de hemel ging werd Hij gekroond als koning. In veel van de liederen die we vanochtend zingen wordt dat ook gezegd. Dus als je aan de hemel denkt, moet je maar denken aan een troon. Een troon is een mooie bijzondere stoel, bijvoorbeeld van goud en bekleed met dure stof. Vaak staat een troon wat hoger, met een paar treden ervoor. Veel belangrijker dan die stoel is Jezus zelf. Hij zit daar als koning. Hij regeert over de aarde. Hij bepaalt wat er op aarde gebeurt. Dat zie je nooit op televisie. Misschien kijken jullie wel eens journaal, sowieso op school het jeugdjournaal. Soms gaat het dan over belangrijke mensen: presidenten of wereldleiders. Die mensen hebben heel veel macht. Ze kunnen wetten maken (goede en slechte) waar veel mensen mee te maken krijgen. Ze kunnen besluiten om oorlog te gaan voeren. Maar weet je wie nog machtiger is dan al die machtige mensen op aarde? Dat is Jezus. Hij zit op zijn troon in de hemel. Hij kijkt naar wat er gebeurt op aarde. Hij zorgt ervoor dat op aarde gebeurt wat Hij wil. Jezus heeft de echte macht over deze wereld, niet die mensen die je vaak op televisie ziet. Dat is maar goed ook want mensen maken er vaak een rommeltje van. Mensen doen lang niet alles goed, ook al willen ze dat wel graag. Mensen hebben vaak hun eigen ideeën over wat goed en fout is. Ik ben blij dat Jezus regeert. Dat Hij koning is in de hemel, dat Hij op die troon zit. Want Jezus is de aller machtigste en Hij houdt van mensen. Hij houdt van jou en mij en Hij wil van deze wereld een plek maken waar het echt goed is om te leven, voor iedereen en voor altijd.

 

We weten nu een beetje hoe het er uitziet in de hemel. Er staat een troon en daarop zit Jezus. Maar er staat nog iets in de hemel: een altaar (Openbaring 6:9, Hebreeën 8:1-2). Een altaar is een soort tafel of een soort hoog vierkant van steen of goud. Op een altaar breng je offers: een dier dat je verbrandt, maar het kunnen ook takjes zijn die een lekkere geur geven. In ieder geval is het iets dat je aan God geeft. Een altaar staat altijd tussen God en jou in. Als je naar God wil kom je eerst langs het altaar, denk aan de inrichting van de tabernakel en de tempel. Bij dat altaar in de hemel staat Jezus. Hij doet dus twee dingen in de hemel, Hij regeert als koning maar Hij dient ook als priester. Misschien denk je nu: hoe kan Hij dat tegelijk doen? Dat vertelt de Bijbel niet. De Bijbel vertelt alleen dat Hij die twee dingen doet: regeren als koning en dienen als priester. Want zoals een koning en een troon bij elkaar horen, zo horen ook een altaar en een priester bij elkaar. Het werk van een priester is offers brengen op het altaar. Dat moet gebeuren zodat de mensen weer naar God kunnen. Als mensen naar God willen moeten ze altijd langs het altaar, een andere weg is er niet.

 

Nu is er met dat altaar in de hemel iets bijzonders aan de hand. Jezus staat er naast, Hij is de priester. Maar Hij is zelf ook het offerdier. Toen Jezus stierf aan het kruis was Hij het offerdier: Hij is het Lam van God. Maar jullie weten ook dat Jezus opstond uit de dood, dat hebben we gevierd met Pasen. Nu Hij levend en wel naast dat altaar in de hemel staat, zegt Hij tegen God de Vader: het offer dat ben Ik. Laat nu alstublieft de mensen bij u komen, wil hun zonden vergeven. Dat zijn de dingen die je verkeerd hebt gedaan: als je ruzie hebt gemaakt, verkeerde woorden hebt gezegd, als je boos was of iemand sloeg. Dat vindt God niet mooi. Zo moet het niet tussen mensen. Dat zou je zelf ook niet willen, geslagen of uitgescholden worden. Met die verkeerde dingen die je doet kun je niet bij God komen. Dat geldt voor kinderen maar ook voor volwassenen. Daarom is het zo belangrijk dat Jezus in de hemel is. Jezus is naar de hemel gegaan om ervoor te zorgen dat wij vergeving kunnen krijgen. Dat God onze zonden wegdoet, dat ze als het ware verbrand worden op dat altaar. Gelukkig weten we dat dit altaar in de hemel staat, dat Jezus er naast staat en dat Hij voor ons bidt: Vader, vergeef toch hun zonden. Zo wordt het weer goed tussen God en ons. Zo kunnen we naar God toegaan als we sterven.

 

We weten dus best wel een beetje hoe de hemel er uit ziet waar Jezus naar toe is gegaan bij zijn Hemelvaart. Nu is er nog één ander ding dat ik wil noemen: naast de troon en het altaar is er een groot koor dat liederen zingt (Openbaring 4:8-11, 5:9-14, 7:9-12 en vele andere teksten). Net zoiets als hier in de kerk als we zingen, dan zijn we ook een groot koor. Je kunt natuurlijk op een koor zitten, dan zing je elke week een avond en af en toe heb je een uitvoering. Maar in de hemel wordt de hele tijd gezongen door een koor van engelen, van mensen die daar zijn en zelfs van dieren. De hele schepping juicht voor God en Jezus. We weten niet alleen hoe het er in de hemel uit ziet, maar ook hoe het daar klinkt. Een machtig gezang, overweldigende muziek waardoor je als vanzelf naar God en Jezus gaat kijken. Hun troon is het middelpunt van alles. In de hemel zie je dat Jezus wordt aanbeden. Dat betekent dat mensen voor Hem buigen, dat ze op hun knieën liggen, dat ze blij naar Hem opkijken en voor Hem juichen. Wat ze bijvoorbeeld zeggen is: Heilig, heilig, heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt’ (Openbaring 4:8). Ook dit zit in de liederen die we vanmorgen zingen. Dat koor is even belangrijk als de troon en het altaar. Dat koor maakt duidelijk hoe goed het is dat Jezus regeert en hoe fijn het is dat Jezus zorgt voor vergeving van onze zonden. Dat koor maakt duidelijk hoe speciaal Jezus is en hoe bijzonder het is wat Hij op aarde heeft gedaan en wat Hij nu in de hemel doet. Jezus wordt aan een stuk door toegejuicht.

 

Dus, jongens en meisjes, hoe ziet de hemel eruit waar Jezus naar toe gegaan is bij zijn Hemelvaart? Er is daar een troon, een altaar en een groot koor. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. Dan is er ook heel veel dat we niet weten over de hemel, waar je misschien ook wel vragen over hebt. De Bijbel vertelt ons lang niet alles. Maar de Bijbel vertelt wel die dingen die belangrijk voor je zijn. Want doordat wij (een beetje) weten hoe het er uitziet in de hemel, weten we ook wat we kunnen bidden.

 

Omdat Jezus koning is in de hemel kun jij bidden of Hij voor je wil zorgen. Of Hij je wil beschermen op weg naar school. Of Hij wil zorgen voor de mensen van wie je houdt. Je kunt Jezus vragen om voor de aarde te zorgen en of Hij vrede wil geven in landen waar oorlog is. Wij leven op een aarde waarop mensen proberen de baas te spelen! Dat Jezus koning is betekent dat jij ‘s nachts rustig kunt gaan slapen: Jezus zorgt voor je. Vraag Jezus ook maar of Hij gauw komt met zijn nieuwe wereld. Je kunt Jezus in je gebed ook bedanken voor al het goede dat Hij je als koning gegeven heeft.

 

Als je aan het altaar in de hemel denkt, weet je dat je mag vragen om vergeving van je zonden. De dingen die je fout hebt gedaan. In ons leven lukt het nu nog niet om alle zonden tegen te houden. Jezus wil het bij je weghalen. Dat is heel bijzonder, daarvoor stierf Hij aan het kruis. Hij had pijn omdat Hij wil dat de zonden uit ons leven verdwijnen.

 

Als je denkt aan het koor, dan hoop ik dat je ook zelf wil gaan zingen voor God. Dat je het zegt in je gebed: Here Jezus, wat bent u goed, wat ben ik blij met u. Wij leven vaak nog veel te veel voor onszelf. Wat is het dan fijn om telkens weer herinnerd te worden aan het belangrijkste dat er is: namelijk dat we voor Jezus zingen en juichen en Hem aanbidden.

 

Weet je, jongens en meisjes, ik vind het hierdoor wel beter te begrijpen waarom Jezus naar de hemel is gegaan. Misschien moet je het anders zeggen: God de Vader haalde Jezus naar de hemel toe. Zo staat het in de Bijbel, we hebben dat zojuist gelezen: Jezus werd voor de ogen van zijn discipelen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen (Handelingen 1:9). Ik ben blij dat ik weet hoe het er in de hemel uitziet. Daardoor weet ik wat Jezus voor mij doet en ook wat Hij van mij verwacht; dat ik op Hem vertrouw en Hem aanbidt.

 

Er is nog een reden waarom ik blij ben dat wij een beetje mogen weten hoe het er in de hemel uitziet. Want als mensen sterven (gelovige mensen) dan gaan ze naar de hemel. Dan gaan ze naar God en Jezus. Dat troost ons. Helemaal als we bedenken hoe het daar voor hen is. We weten dat zij het beter hebben dan hier. Dat er geen ziekte en pijn is. Maar hoe bijzonder is het dat zij Jezus mogen zien als de machtige koning. Hoe bijzonder is het dat zij het altaar zien staan, en hoe Jezus vergeving bewerkt. Wat zullen ze ook onder de indruk zijn van dat machtige koor van engelen, mensen en dieren dat zingt voor God en Jezus. En al gauw zingen ze mee, reken daar maar op. Bij dat koor lukt het je niet om je mond te houden, je moet wel zingen. Het is met Jezus’ hemelvaart en met de mensen die sterven soms een beetje hetzelfde, we zeggen al gauw: we weten niet hoe het in de hemel is. En heel veel weten we ook niet. Maar als we goed in de bijbel lezen weten we een paar heel belangrijke dingen wel. Denk daar maar aan. Daar wordt Jezus alleen maar belangrijker van voor jou.

 

Weet je wat je moet doen, jongens en meisjes, je moet maar eens goed luisteren naar hoe papa of mama, of hoe opa of oma bidt. Of juf of meester op school. Als zij dingen aan de Here vragen dan betekent dat toch dat zij geloven dat Hij in de hemel leeft en voor ons zorgt? Als zij bidden om vergeving dan weten zij toch dat Jezus daarvoor in de hemel is? En misschien heb je het wel eens gemerkt aan je opa of oma dat hij of zij verlangt naar de Here, dat ze uitzien naar de nieuwe hemel en aarde. Want dat is nog een laatste ding waar ik het met jullie over wil hebben.

 

Toen Jezus naar de hemel ging was dat met zijn lichaam. Dat is wat de Bijbel beschrijft in het stuk dat we vanmorgen gelezen hebben. Dat is best bijzonder. Er is niet alleen een troon te zien in de hemel, een altaar en een koor, maar ook een echte Jezus met zijn lichaam. Dat is belangrijk voor ons. Als mensen sterven worden ze begraven, het lichaam blijft hier op aarde. Hun innerlijk (hun denken / wie ze zijn) gaat naar Jezus. Maar dat Jezus daar met zijn lichaam is betekent dat ook de gestorven mensen eens hun lichaam terugkrijgen. Dat God Jezus met zijn lichaam opnam in de hemel laat zien dat er een nieuwe wereld komt, een mooie en goede wereld waar echte mensen echt zullen leven en Jezus aanbidden. Ik hoop dat je daarnaar uitziet en verlangt. Hoe het er uitziet in de hemel laat zien dat Jezus daarnaar toe is gegaan voor ons. Om voor ons een toekomst klaar te maken in een echte, mooie en nieuwe wereld. Zo mogen we in deze wereld leven en tegelijk uitzien naar die nieuwe wereld. Amen.