Jezus kennen als degene die leeft

31 maart 2013

Alles wat wij geloven en hopen rust op Jezus’ leven.

Lezen: Johannes 20:1-18

Tekst: Openbaring 1:18

Hoe kan het dat wij bidden tot iemand die gestorven is? Dat hebben we net toch gedaan? En je doet dat zelf denk ik ook, bidden tot de Here Jezus. Maar Hij is 2000 jaar geleden gestorven, hoe kun je dan nu iets aan Hem vragen? Ik denk dat je het antwoord wel weet: omdat Hij leeft!

 

En hoe kan het dat wij vertrouwen op iemand die 2000 jaar geleden gestorven is? Jezus heeft allemaal dingen beloofd. Bijvoorbeeld dat Hij bij je is en je helpt als je het moeilijk hebt. Maar ook dat Hij voor je zorgt. En ook dat de wereld zal blijven bestaan totdat Hij terugkomt. En dat heeft Hij ook belooft, dat Hij terugkomt en dat er een nieuwe wereld komt waarop we samen met Hem mogen leven. Maar hoe kan iemand die gestorven is die beloften nou nog waarmaken? Ja, omdat Hij leeft!

 

En hoe kan het dat onze zonden vergeven worden? Ja, door Jezus’ dood aan het kruis. Maar wie gaat dat aan de Vader in de hemel vertellen nu Jezus gestorven is? Hoe kun je zeker weten dat God je zonden vergeeft? Ja, omdat Jezus leeft! Omdat Jezus leeft en in de hemel is en daar bij zijn Vader om vergeving voor jou vraagt. Want Hij was dood - voor jou, maar Hij leeft - voor jou. Nu en tot in eeuwigheid.

 

Alles wat wij geloven en hopen rust op het feit dat Jezus leeft. Misschien is de opstanding iets vanzelfsprekends voor je - natuurlijk is Jezus opgestaan. Mooi! Maar Jezus’ opstanding is superbelangrijk. Ons hele geloof is erop gebouwd. Als Jezus niet leeft, nu, vandaag, dan is ons geloof zinloos. Dan zitten we onszelf en elkaar hier elke zondag voor de gek te houden. Ook vanochtend. Ik kan ook vragen: hoe kan het dat wij naar de kerk gaan? En ook dan is het antwoord: omdat Jezus leeft. Alles wat wij geloven en hopen rust op Jezus’ leven.

 

Thema voor de preek vanmorgen is:

Jezus kennen als degene die leeft

Op Goede Vrijdag hebben we gehoord hoe Jezus zich aan de kerk bekend maakt als degene die dood was. Op deze Paasmorgen mag je horen hoe Jezus zich aan je bekend maakt als degene die leeft. En je mag ontdekken waarom dat zo belangrijk is.

 

Daarvoor ga ik kijken naar 8 dingen in ons geloof.

 

1

Als je Jezus kent als degene die leeft dan weet je dat Hij zo voor je kan pleiten. Dat Hij bij de Vader om vergeving van zonden voor jou kan vragen. Ik noemde dat ook al even. Ik kan me voorstellen dat dit in je geloof iets heel belangrijks is. Krijg ik vergeving van zonden? Hoe word ik daar zeker van? Is het echt weg tussen God en mij? Je kunt daar heel erg mee worstelen. Je kunt last hebben van herinneringen aan zonden die je deed. Of je hebt nog steeds te maken met de gevolgen van je fouten. Of je merkt dat je telkens weer dezelfde zonde doet. Je vroeg om vergeving maar een dag later moest je dat weer vragen. Zou de Vader je nu weer echt vergeven?

 

Hele logische gedachten. Maar laat Jezus dan midden in die maalstroom tegen je zeggen: Ik ben degene die leeft! En omdat ik leef sta ik vandaag bij de troon van de Vader voor jou. En voer ik mijn pleidooi voor jou. En nee, dan heb ik het niet over verzachtende omstandigheden, ook doe ik geen poging om je verminderd toerekeningsvatbaar te laten verklaren. Nee, Ik zeg tegen de Vader: de straf is volkomen terecht en eerlijk en hij moet ook zo uitgevoerd worden. Alleen één ding: Ik heb die straf al gedragen. Voor hem, voor haar. In Hebreeën 7:25 -ik noemde die tekst vrijdag ook al- staat over het feit dat Jezus leeft: ‘Zo kan hij ieder die door hem tot God komt volkomen redden, omdat hij voor altijd leeft en zo voor hen kan pleiten.’ In Romeinen 8:34 staat iets soortgelijks. Daar wordt gevraagd: ‘Wie zal Gods uitverkorenen veroordelen?’ En dan is het veronderstelde antwoord: Niemand! Want ‘Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.’ Bedenk dit als je worstelt met vergeving: Jezus leeft!

 

2

Als je Jezus kent als degene die leeft dan weet je ook dat je dus tot Hem kunt bidden. Om hulp, om bewaring, om zijn zegen over je leven, om genezing, om kracht om ziekte te dragen. Ik ben vast niet de enige die soms denkt: komt mijn gebed wel ergens aan? Je kijkt omhoog en je ziet alleen maar de lucht. Praat ik niet tegen mezelf en word ik daar niet rustig van? Misschien heb je vaak om iets gebeden maar kreeg je het niet. De kerken van het boek Openbaring had daar ook mee te maken. Ze riepen tot de Here: Hoelang nog? We houden het niet vol, de vervolging (Openbaring 6:10). Ook zij konden gemakkelijk gaan denken: bidden is maar een slag in de lucht. Je stuurt iets naar boven maar verder moet je maar afwachten. Kijk en dan zegt Jezus: wacht even, Ik ben degene die leeft! Juist voor de kerken van Openbaring 2-3 is dat enorm bemoedigend. Maar ook voor jou en voor mij. Als je bidt praat je tegen Jezus die leeft en die luistert, die onthoudt wat je zegt en die daarover nadenkt en daarop reageert. Zeg het komende week maar eens aan het begin van al je gebeden: u bent degene die leeft. Dat doet wat met je gebed.

 

3

Als je Jezus kent als degene die leeft weet je ook dat Hij met zijn Geest in je kan werken. Misschien vraag je je soms af waarom het nieuwe leven niet zo van de grond komt. In jezelf. En je kunt daar heel veel last van hebben. Waarom is geloven door de week zo moeilijk? Hoe komt het dat ik dan zo weinig met God bezig ben? Wanneer zal het me nou eens lukken om echt tijd voor God te maken en echt in liefde met mijn naaste om te gaan? Daar kun je behoorlijk last van hebben.

 

Maar luister dan naar wat Jezus zegt: Ik ben degene die leeft. Zo maakt Hij zich aan zijn kerk bekend, zo maakt Hij zich aan jou bekend. Ik leef, nu en tot in eeuwigheid. En omdat Jezus leeft kan Hij in je werken. Door zijn heilige Geest die Hij erop uitstuurt. En als je dan denkt: maar het oude leven is zo hardnekkig in mij en het nieuwe zo hoog gegrepen, luister dan ook naar wat Jezus zegt over het verband tussen zijn opstanding en jouw nieuwe leven. Bijvoorbeeld in Efeziërs 1:20. Het gaat daar over de enorme macht van God waarmee Hij in de gelovigen werkt, en dan staat er: ‘Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood’. Dus de kracht die God gebruikte om zijn Zoon lichamelijk op te wekken, diezelfde kracht gebruikt Hij om ons geestelijk op te wekken. Misschien laten wij het wel te weinig tot ons doordringen dat Jezus leeft. En verwachten we daarom te weinig van ons nieuwe leven. Dat Jezus leeft kan vanzelfsprekend voor je zijn geworden. Maar het is een geweldig wonder. Jezus leeft met een menselijk lichaam buiten onze dampkring, al 2000 jaar. Paulus zegt in 2 Korintiërs 13:4: ‘Dat hij gekruisigd werd past bij zijn zwakheid, maar nu leeft hij door Gods kracht.’ Niet alleen zijn opstanding was een wonder, maar elke dag van Jezus’ leven sindsdien is een wonder. Hij leeft met een menselijk lichaam buiten onze dampkring. Dus ja, Hij leeft door Gods kracht. En Paulus zegt dat diezelfde kracht in hem werkt. In mensen. Denk ook maar aan wat er in Romeinen 6:4 staat: ‘We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.’ Als ik twijfel heb over dat nieuwe leven dan helpt het me om aan Jezus te denken als de levende. Daarom ben ik ook zo blij dat Jezus zichzelf zo bekend maakt, als degene die leeft. Dat moet ik nooit vergeten. Hij leeft in de hemel, zijn leven is het bewijs van de macht waarmee God in mij werkt. En als de levende neemt Jezus ook het initiatief daartoe. Jezus stuurt zijn Geest op mij af. En dat doet Hij niet één keer maar telkens weer. Wat ben ik blij dat Jezus leeft.

 

4

Omdat ik Jezus ken als degene die leeft weet ik ook dat Hij dus kan heersen over de wereld en over alle mensen. Romeinen 14:9 zegt: ‘Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.’ Wat wij om ons heen zien lijkt daar niet op. Hoezo heerst Jezus over alles en iedereen? De wereld en de mensen daarop lijken juist hun eigen gang te kunnen gaan. Wat is er veel onrecht in de wereld. En mensen lijken daarmee weg te komen. Daar kun je het heel erg moeilijk mee hebben. Dictators sterven in vrede zonder verantwoording af te leggen van hun daden. Tenminste, daar lijkt het op. Maar niets is minder waar, want Jezus leeft. Hij regeert aan de rechterhand van zijn Vader. Juist het boek Openbaring laat zien hoe Jezus als de Levende de wereldgeschiedenis leidt en stuurt. En dat Hij als de levende heen werkt naar zijn oordeel dat bevrijdend is voor hen die Hem lief hebben maar dat straf brengt over hen die Hem verwerpen. Daarom hou ik mijn hart vast voor allen die geen rekening houden met het feit dat Jezus leeft.

 

5

Maar dat Jezus leeft geeft troost aan hen die naar Hem verlangen. Omdat Jezus leeft kun je naar Hem verlangen. Hoe zou je verlangen naar de komst van iemand die dood is? Maar Jezus leeft. Natuurlijk, het duurt al heel lang, Jezus heeft al 2000 jaar geduld met deze wereld. Zijn kerk -zeker zijn kerk in nood en verdrukking- verlangt naar zijn komst. Ik hoop dat jij ook verlangt naar zijn komst, naar het samen zijn met God en Jezus. Laat je verlangen sterker worden door aan Jezus te denken als iemand die leeft.

 

6

Als je Jezus kent als degene die leeft weet je ook dat Hij altijd zijn woorden nakomt. Zijn beloften staan al best lang uit. En toch hoef je niet te twijfelen aan de vervulling daarvan. Wanneer een mens sterft worden nog openstaande beloften niet meer ingelost. Daarom leert Jacobus ons ook zeggen: ‘Als de Here wil en wij leven, zullen we dit of dat doen’ (Jacobus 4:15). Want je weet niet of je je beloften kunt nakomen, misschien ben je voor die tijd wel gestorven. Maar voor Jezus geen ‘jacobitische voorwaarde’, want Hij leeft, nu en tot in eeuwigheid. Alles wat Hij zegt maakt Hij waar.

 

7

Als je Jezus voor ogen hebt als degene die leeft wordt aanbidding ook gemakkelijker. Je ligt niet op je knieën omdat het je een spiritueel gevoel geeft, maar omdat je aan de voeten van je levende Heer ligt. Je zingt hier in de kerk niet omdat het nou eenmaal een goede gewoonte is, maar omdat de levende Jezus zijn oor gespitst heeft en blij luistert. In onze wereld lijkt niets belangrijker dan de mens. Maar als je Jezus kent als de Levende is Hij voor jou de belangrijkste mens.

 

8

Als je Jezus kent als degene die leeft weet je ook dat geloven zin heeft. En daar ga ik mee afsluiten, ik noemde het ook al in het begin. Misschien denk je soms: is het allemaal wel waar? Of als geloven moeilijk wordt in je leven denk je: is het het wel waard? Wat is de zin van mijn geloof? Maar Jezus leeft en daarom heeft geloven zin! Jezus leeft en daarom zullen onze doden eens opstaan. Jezus leeft en daarom zal ook ik eens opstaan in een nieuw leven. Straks vieren wij het avondmaal. Dat heeft toch ook alleen maar zin als Jezus leeft? Brood en wijn verzoenen ons niet met God. Het is de levende Jezus die in de hemel voor ons pleit en die ons de kracht van zijn Geest geeft om te groeien in een nieuw leven. Jezus leeft en is de gastheer aan de tafel. Paulus zegt in Filippenzen 3:10: ‘Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren.’ Hoe meer je Jezus kent als de levende, hoe meer je de kracht van zijn opstanding ervaart. Amen.