Loof de Heer om zijn liefde en trouw

11 september 2014

Hoe kan je huwelijk meewerken aan de komst van Gods koninkrijk?

Lezen: Psalm 117

Tekst: Psalm 117

Guido en Boanne, hoe kan jullie huwelijk nou meewerken aan de komst van Gods koninkrijk? Dat was de laatste zin die we lazen uit het huwelijksformulier. Eigenlijk is het heel eenvoudig:

 

Jullie huwelijk en de komst van Gods koninkrijk

1. In jullie huwelijk willen jullie Gods liefde laten zien

2. Daardoor worden mensen uitgenodigd om in God te gaan geloven

3. Hoe meer mensen in God gaan geloven hoe eerder zijn koninkrijk op aarde komt

 

Over elk van die drie iets meer:

 

    1. In hun huwelijk willen Guido en Boanne Gods liefde laten zien

Door elkaar liefde te geven en liefde te blijven geven ook als het moeilijk is, door elkaar trouw te blijven, door bij elkaar te blijven ook als het moeilijk is, laten Guido en Boanne zien hoe God is. God blijft van mensen houden, God blijft mensen zijn liefde geven. God voelt zich getrouwd met de mensheid. Ik heb met Guido en Boanne van tevoren gepraat over hun huwelijk en zij zeiden: ‘Wij willen in ons huwelijk laten zien hoe God is. Wij hopen en bidden dat ons huwelijk een spiegel van Gods liefde zal zijn. Zodat als je naar ons kijkt en naar hoe wij in liefde en trouw met elkaar omgaan, je ziet hoe God is. Vol liefde, vol trouw. Hij houdt van de mens en Hij laat nooit los. Ons huwelijk als ‘spiegel’ van Gods liefde, want zijn liefde is veel groter dan die van ons voor elkaar. En zijn trouw is eeuwig, die van ons slechts tot de dood.’ Jullie, Guido en Boanne, willen zelf ook die liefde en trouw van God ontvangen in jullie leven en in jullie huwelijk. Want een spiegel geeft alleen maar door. Zoals je het zonlicht met een spiegel kunt opvangen en doorstralen, zo willen jullie Gods grote liefde en trouw opvangen en doorstralen. In hun huwelijk willen Guido en Boanne Gods liefde laten zien. Juist omdat jullie van jezelf weten en ook erkennen dat liefde en trouw moeilijk zijn, en dat een mens ten diepste geen bron van liefde en trouw is, juist daarom zal elke liefde en alle trouw die in jullie huwelijk zichtbaar wordt een blijk zijn van de liefde van God.

 

    2. Daardoor worden mensen uitgenodigd om in God te gaan geloven

Ik denk dat ieder liefdevol huwelijk en elk huwelijk waarin man en vrouw elkaar werkelijk trouw zijn iets uitstraalt. En ook een zekere bewondering oproept. Trouw roept bewondering op bij mensen. Wie voelt niet iets van bewondering en respect wanneer mensen 50 jaar getrouwd zijn. Dan heb je je leven met elkaar gedeeld door dik en dun. Wanneer je dan ook nog ziet dat die twee oude mensen (want je moet toch rond de 75 zijn wil je 50 jaar getrouwd zijn) een jeugdige verliefdheid voor elkaar hebben, een diepe zichtbare genegenheid, dan raakt je dat. Van ieder huwelijk waarin echt van elkaar gehouden wordt en om elkaar gegeven wordt gaat iets uit. Maar dan zie je nog niet perse de liefde en trouw van God. Guido en Boanne willen in hun huwelijk Gods liefde laten zien. Dat is super en ik bid ze daar de kracht van Gods heilige Geest voor toe, maar zij weten ook dat dit vraagt om woorden. Om uitleg. Aan je kinderen als je die krijgt. Maar ook aan anderen. Dat jullie, Guido en Boanne, vertellen: ‘Dat wij van elkaar houden en kunnen blijven houden, en elkaar trouw zijn en elkaar liefde geven, dat komt bij God vandaan!’ Jullie willen in jullie huwelijk een voorbeeld geven van Gods liefde en trouw, maar omdat niet iedereen dat direct zal oppikken en omdat niet iedereen verder kijkt dan jullie huwelijk, wil ik jullie aanmoedigen (voor zover dat nodig is) er ook over te vertellen. Vertel maar wat je van God ontvangt, wat je zelf niet kunt, maar wat God doet, omdat Hij zo is. Gods liefde is eindeloos groot en zijn trouw kent geen eind. Hou je niet in wanneer mensen tegen jullie zeggen: hè zijn jullie getrouwd? Zo jong? Vertel maar: ‘Wij geloven in Gods liefde en trouw, die ons helpt elkaar liefde te geven en trouw te blijven.’ En wanneer jullie onder Gods zegen huwelijksjubilea mogen vieren, vertel het dan ook maar: ‘Ja, wij zijn inderdaad al zo lang getrouwd. Vind je dat bijzonder? Weet je wat pas bijzonder is: Gods liefde en trouw!’

 

    3. Hoe meer mensen in God gaan geloven hoe eerder zijn koninkrijk op aarde komt

Het derde schakeltje in dit verhaal was: hoe meer mensen in God gaan geloven, hoe eerder zijn koninkrijk op aarde komt. De startvraag was: hoe kan het huwelijk van Guido en Boanne er nou voor zorgen dat Gods koninkrijk sneller komt? We zagen: 1) in hun huwelijk willen Guido en Boanne Gods liefde laten zien, 2) daardoor worden mensen uitgenodigd om in God te gaan geloven. En de derde stap is: hoe meer mensen in God gaan geloven hoe eerder zijn koninkrijk op aarde komt.

 

Wat is Gods koninkrijk? Gods koninkrijk dat is het land waar Hij koning van is. Dat land bestaat nu al, daar waar God is. Maar dat land wil Hij op aarde brengen. Want in dat land van God is het leven goed. Kijk om je heen in deze wereld en je ziet hoe verrot de wereld is. Mensen doen elkaar de vreselijkste dingen aan. En in mensen zelf gaan dingen soms vreselijk mis. Het leven is een strijd. Sommigen breken, anderen verharden. Maar waar bloeit het leven nou werkelijk op? Toch daar waar liefde wordt gegeven? Waar het gebrokene geheeld wordt, en het harde langzaam aan weer zacht wordt. Soms zie je daar nu al iets van, bloeit een leven op. Tot je ontroering. Maar weet je, in dat koninkrijk van God bloeit het leven van ieder mens op. Dat is het kenmerk van dat land. In het koninkrijk van God bloeit het leven door de liefde. Bloeit het leven van ieder mens door de liefde van God. Die liefde van God willen ontvangen, dat is geloven.

 

En als je nou die eerste lettergreep er even afknipt dan krijg je dit: die liefde van God ontvangen betekent God loven. Wie de liefde van God ontvangt in zijn of haar leven gaat God loven. Gaat God prijzen. Ik maak nu de stap van geloven naar loven. Iets loven of prijzen is het toppunt van gelukkig zijn met iets. Je roemt datgene waar je blij mee bent. Wie de prestaties roemt van zijn nieuwe auto of iphone die is superblij met dat ding. Maar ook het roemen zelf is heel plezierig. Bedenk maar eens hoe enthousiast mensen dan worden. Loven, prijzen is het toppunt van geluk. In het koninkrijk van God vinden mensen hun geluk in het loven van God. Hoe meer mensen God loven, hoe eerder zijn koninkrijk komt.

 

Zie je het nu? Guido en Boanne willen in hun liefde voor elkaar Gods liefde voor de mens laten zien. Wanneer mensen daardoor overtuigd raken en zelf ook die heerlijke liefde van God in hun leven willen ontvangen, dan is Gods rijk alweer iets dichterbij gekomen. Zo werkt het huwelijk van Guido en Boanne mee aan de komst van Gods koninkrijk.

 

Het evangelie van Psalm 117 opnemen in je huwelijk

Nu staat dit allemaal al in Psalm 117. Misschien was je de Psalm alweer vergeten. Nou ik nog niet en Guido en Boanne ook niet. Want jullie hebben deze Psalm niet voor niets uitgekozen en hij staat ook afgedrukt op jullie trouwkaart. Ik ga jullie nu vertellen hoe je het evangelie van Psalm 117 kunt opnemen in je huwelijk.

 

Wat gebeurt er in deze Psalm? Er klinkt een oproep: ‘Volken! Loof de Heer, prijs God de Heer!’ Dat is een oproep: ‘Kom op, loof God! Roem zijn prestaties!’ Net zoals je over die nieuwe auto of iphone praat. ‘Weet je wat ‘ie allemaal kan?’ Sommige mensen kunnen daar complete verjaardagsfeestjes mee vullen. Dat is het eerste in deze Psalm, die oproep: ‘Mensen, loof de Heer. Roem zijn prestaties.’

 

Het tweede vers van deze Psalm geeft de reden voor het loven van God. Waarom zou je dat doen? De Psalm zegt: God overlaadt ons met zijn liefde! En zijn trouw aan mensen is eeuwig! Tussen vers 1 en 2 kun je gerust het woordje ‘want’ zetten. Mensen, loof de Heer, want zijn liefde voor ons is overstelpend en zijn trouw duurt eeuwig.

 

Christenen, ook Guido en Boanne, zien die liefde en trouw van God vooral in Jezus Christus. Jezus is de Zoon van God. God gaf die Zoon als mens in de wereld om de liefde te herstellen. De liefde tussen God en mens maar ook de liefde tussen mensen onderling. Jezus had zijn Vader lief. In de plaats van de mens, als voorbeeld voor de mensen en zodat mensen in de Geest van Jezus dat ook zouden gaan doen. God gaf daarvoor zijn eigen Zoon. Dat had Hij niet hoeven doen maar Hij deed het toch. Want zijn liefde voor ons is overstelpend, is eindeloos. Gods liefde en trouw worden zichtbaar in Jezus Christus door wie de mens weer leert liefhebben.

 

Maar nu is er wat geks aan de hand met Psalm 117. Want die volken die hier worden opgeroepen God te loven, die horen die oproep helemaal niet. Als de Israëlieten deze Psalm zongen in de tempel in Jeruzalem dan konden die volken dat toch helemaal niet horen? Je kunt toch niet zo hard zingen dat het vanuit Jeruzalem te horen is in Syrië, Egypte, Irak of Jordanië? En als je kijkt naar vandaag, deze oproep staat in een bijbel die gelezen wordt door mensen die God al loven. ‘Mensen, loof de Heer! Roem zijn prestaties.’ Maar lezen de mensen aan wie deze oproep gericht is wel bijbel? Is dit niet net zoiets als op internet een oproep plaatsen aan het adres van mensen die nog geen internet hebben om toch vooral een aansluiting te nemen? Dat werkt niet. Hoe kan Psalm 117 dan wel werken?

 

Daar komen Guido en Boanne in beeld. Zij willen vertellen over Gods liefde en trouw. ‘Want,’ zo vertelden ze mij in het gesprek dat wij hadden, ‘wij hebben Gods liefde en trouw ervaren. Wij hebben Gods liefde en trouw opgemerkt in onze relatie. Zonder God,’ zeiden ze, ‘waren we niet meer samen. Dat danken wij aan zijn liefde en trouw.’ En op nog wel meer momenten en manieren hebben Guido en Boanne Gods liefde en trouw ervaren. En wanneer ze van die liefde en trouw getuigen, zoals ze vandaag doen in deze dienst, zoals ze dat vanaf morgen in hun huwelijk willen laten zien, dan komt de oproep om God te loven terecht bij hen voor wie die bestemd is. Dat is hoe je het evangelie van Psalm 117 opneemt in je huwelijk. Via Guido en Boanne, en via anderen die Gods liefde en trouw hebben ervaren, wil de oproep om God te loven terecht komen bij alle mensen. Want God heeft alle mensen lief. Je ziet dat in Jezus Christus.

 

Mensen worden enthousiast wanneer ze iets of iemand roemen, als ze de prestaties van iets of iemand bejubelen. Dat is iets normaals in het mens zijn. Je kunt gelukkig zijn met iets, maar wanneer je dat tegenover anderen onder woorden brengt geeft dat nog weer een extra dimensie aan je geluk. Maar als bewondering, als iets bejubelen het toppunt van geluk is, en als God het meest bewonderenswaardige is, dan vindt de mens dus het hoogste geluk in het loven van God. Vandaar die oproep in Psalm 117 - die bij God zelf vandaan komt, want Hij wil mensen gelukkig maken: ‘Mensen, loof de Heer, want zijn liefde is overweldigend en zijn trouw eindeloos.’ Amen.