Transfer

11 september 2022

Je bent overgegaan van team zonde naar team genade.

Lezen: Romeinen 6:1-14

Tekst: Romeinen 6:1-14

Zojuist is er gedoopt en straks vieren we het avondmaal. De twee sacramenten in één dienst. Zowel de doop als het avondmaal maken het evangelie zichtbaar en tastbaar. Misschien dacht je eerst: dopen en avondmaal, dat wordt een lange zit. Volgens mij is het juist geluk hebben dat ze samenkomen in één dienst want ze hebben alles met elkaar te maken.

 

Allereerst, wat betekent het om gedoopt te zijn? Ik vermoed dat bijna iedereen hier gedoopt is. Gedoopt zijn betekent dat zondigen niet meer normaal is, dat zonden doen niet meer je lot is. De wetmatigheid van zonden doen is bij jou doorbroken. Dat staat in Romeinen 6. En ik weet niet hoe dat voor u en jou is, maar ik zou toch wel heel graag van de zonden af willen. Van de verleiding tot zonde en van het doen van zonde. Zonde is alles wat niet goed is in Gods ogen. Vaak weten wij zelf ook prima wat zonde is en wat niet. Ten diepste mis je door zonden je levensdoel, dat je er bent tot eer van God.

 

En Romeinen 6 zegt dus dat voor gedoopten zondigen niet meer normaal is, niet meer je lot. Zo kan het wel voelen, je ontkomt toch bijna niet aan het doen van zonden? We zijn zo zwak en het zit zo in onze natuur. Maar wat bedoelt Romeinen 6 dan? Een beetje oneerbiedig gezegd gaat het hier over een transfer, een overname. Denk aan hoe in de voetbalwereld spelers worden overgekocht. Een gedoopte is weggekocht bij de satan, weggekocht uit het team ‘zonde’. Gedoopten zijn vrij van iedere verplichting aan dat team. Dat is allemaal afgekocht. Of in een andere beeldspraak, Jezus heeft een overlijdensbericht naar het team ‘zonde’ gestuurd, jouw overlijdensbericht. Jezus heeft er voor gezorgd dat je voor hen niet meer bestaat.

 

Dopen heeft oorspronkelijk meer met doodgaan te maken dan met schoonwassen. We hebben het gelezen: ‘We zijn door de doop in zijn dood met Hem begraven’ (Romeinen 6:4). De doop door onderdompeling maakt dat zichtbaar, wie te lang onder water blijft stikt. Nog een andere beeldspraak is die van het huwelijk. Een huwelijk wordt ontbonden door de dood. Als je partner sterft ben jij vrij van alle verplichtingen aan hem of haar. Vrij om een nieuwe relatie aan te gaan. Nou is het gekke rond de doop dat niet jouw partner, de duivel, sterft maar jijzelf. Het resultaat is gelijk, je bent vrij van je verplichtingen aan de duivel. Je zou kunnen zeggen dat de mens bij de zondeval zich verkocht heeft aan satan. Zich vrijwillig in zijn dienst heeft gesteld. Gedoopten zijn daarvan bevrijd door Jezus. En daarom is zonde doen voor hen niet meer normaal. Misschien gebeurt het nog wel -ik weet dat het nog gebeurt- maar dat is nu net zoiets als in eigen doel schieten terwijl je tegen je vroegere team speelt. Daar help je ze natuurlijk geweldig mee. Gelukkig betekent dat nog niet dat je terug bent in hun team.

 

In welk team speel je dan nu? In team ‘genade’. Beter gezegd, in het team van de Genadige. Je was overgekocht, weet je nog? Romeinen 6:14 zegt: je leeft nu onder de genade. In dienst van de genade. Dit is de kern van de christelijke doop: je bent niet meer in dienst van de zonde maar in dienst van de genade. Je bent dood voor de zonde maar levend voor de genade. Je verplichtingen aan de zonde zijn vervallen maar je bent nu iets verplicht aan de genade. Namelijk dat je goed doet, lief hebt, trouw bent, vriendelijk en geduldig. Al die dingen die het samenleven van mensen mogelijk maken. Dat God jouw leven -vanuit zijn goedheid- weer mooi maakt, verplicht jou er toe om goed te doen aan je medemens. God heeft namelijk een plan met deze wereld; dat de aarde weer een heerlijke plek wordt. Een samenleving van mensen rond Hem, mensen die het goed hebben met elkaar en die God prijzen. Het begin daarvan zie je al in de gemeente.

 

Wat heeft dit met het avondmaal te maken? Avondmaal vieren is je voeden en laven aan de genade. Je voedt je met Gods genade, je drinkt die genade in. Waarom is dat zo belangrijk voor gedoopten? Omdat wij nog zo gemakkelijk zondigen en ons soms bij de realiteit daarvan hebben neergelegd. Iedereen zondigt toch? Er is toch vergeving? Ook hoor ik dingen als: ik ben nu nog jong, later ga ik serieus met het geloof bezig. Of iemand zegt: maar je kunt het toch niet verdienen door je best te doen? Dat is wat in Romeinen 6:1 staat: ‘moeten we blijven zondigen om de genade te laten toenemen?’ Nee, natuurlijk niet. Je bent niet meer in dienst van de zonde, scoor dan niet in eigen doel. Dat zijn punten voor je vroegere team. Wie zich voedt en laaft aan de genade verandert. Samengevat: de doop betekent dat je de zonde niets meer verplicht bent maar Jezus en zijn genade des te meer. En het avondmaal geeft je de kracht en de wil om je genadedienst te vervullen.

 

Hoe dan? En let op, het is niet alleen het avondmaal dat je stimuleert om Jezus te dienen. Laat ik het eerst over het avondmaal hebben en daarna over die andere dingen. Wanneer je straks avondmaal viert doe dat dan heel bewust. Als je het brood vasthoudt en er op kauwt, bedenk dan hoe Jezus zich opofferde om jou een goed leven te geven. Als je van de wijn drinkt, bedenk dan dat Jezus van het leven een feest wil maken. Laat die goedheid en liefde op je afkomen. Dat Jezus zoveel voor je over heeft. Verwonder je daarover. Wie doet dat nou, zijn leven opgeven om dat van een ander mooi te maken? Wij kunnen hier straks rondlopen omdat Jezus zijn leven voor ons gaf. Wij kunnen elkaar aankijken omdat Jezus zijn leven voor ons gaf. Maar zou je dan niet in die lijn willen doorgaan en het leven van anderen mooi maken? Kijk hoe het leven opbloeit door geven, door liefde, door trouw, kortom door genade, en sluit daarbij aan. Ga genade verspreiden in deze wereld.

 

En dan die andere dingen die je stimuleren om Jezus te dienen. Lees in de Bijbel over Gods genade. Benoem Gods genade in je gebeden. Praat met elkaar over Gods genade. Oefen de genade in de gemeente. Bezoek de erediensten. En vraag God om vergeving van je zonden, dat is leven van genade. Wees ook niet bang om van de genade van medemensen te leven. Je hoeft niet altijd wat terug te doen, goedheid mag ontvangen worden. Ook dat is een oefening in leven van genade. Met ook hier als doel dat jij genade gaat verspreiden in deze wereld. Sinds je doop hoor je bij team ‘genade’. Door Gods genade te onderzoeken en te ondergaan word je een steeds betere speler. Je zult ook minder in eigen doel schieten, oftewel, meer met genade bezig zijn betekent minder ruimte om te zondigen. Probeer de werkingskracht van genade maar uit. Laat de transfer die bij je doop plaatsvond doorwerken in je leven. Voed en laaf je aan de genade zodat je dienst aan de Genadige steeds meer vorm en inhoud krijgt. En wees niet bang om in dienst te zijn bij de Genadige alsof je dan weer van alles moet. Want bij Jezus ben je in dienst van Hem die alleen maar goed voor je is. Amen.